Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 263
Piano - Alfaia

Piano

A Escola de Música «Alfaia», polas súas características e fins específicos de asociación cultural, ten como obxectivo satisfacer, dun xeito ameno e á vez instructivo, as necesidades de expresión artística da poboación.

Con todo, as súas peculiaridades específicas son:

 1. O programa de estudo da especialidade de Piano está elaborado consonte cadansúa idade a partir dos seis anos.
 2. Por ser un currículo de estudos aberto, o alumnado pode matricularse na materia con calquera idade, nivel e en calquera momento do curso escolar, adaptándose o profesor ás características e peculiaridades de cada estudante.
 3. Para pasar dun curso a outro non se é obrigatorio a realización dun exame. O profesor determinará o nivel do alumnado segundo os avances acadados, durante as clases e na execución das pezas e obras seleccionadas.
 4. Substitúense os exames polas audicións que se realizarán durante o curso académico.
 5. O alumno poderá pasar de nivel dentro do mesmo curso académico, segundo o criterio do profesor.
 6. Para a selección de obras, o profesor terá en conta, se é posible e factible, o gusto e criterio de cada estudante

Obxectivos:

 1. Coñecer as posibilidades sonoras do piano, así como o seu mecanismo.
 2. Desenvolver diferentes aspectos da técnica pianística, como son: mobilidade das mans, independencia dos dedos, articulacións, ataques, legato, staccato, matices, etc.
 3. Coñecer, a través da partitura, os aspectos estéticos, estilísticos e interpretativos de cada obra nos diferentes cursos académicos.
 4. Practicar a lectura a primeira vista mediante fragmentos musicais curtos e axeitados a cada nivel.
 5. Afacer ó alumnado a tocar en público, con partitura ou sen ela.
 6. Realizar audicións nas que a meta sexa tocar con seguridade e dominio da situación.
 7. Contribuír ó desenvolvemento da memoria musical.
 8. Afacer ó alumno á actuación nun conxunto.

O contido das clases de piano elabórao cada profesor consonte o seu criterio e baseándose nas esixencias académicas en vigor.Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Búsqueda


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/fzelvxao/public_html/alfaia/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comentarios recientes