Moderno teatral (pequenos)

Partindo dunha mextura de estilos: Funky, hip Hop e Breakdance, combinada cunha introducción ás acrobacias básicas, traballo de elasticidade e coordinación, movemento teatral e expresión clown; presentamos unha pedagoxía alternativa da danza na que teñen tanta importancia o desenvolvemento das capacidades técnicas d@ nen@, como o desenvolvemento da sua expresividade e teatralidade corporal.