Ballet contemporáneo

Partindo do curriculum académico da Royal Academy of Dance de Londres, impartimos unha pedagoxía alternativa da danza clásica non ríxida, que inclúe técnicas de danza contemporánea (release, flying low, acrobacia básica), investigación de movemento e ingredientes de teatro físico.